Find den mest vellidte bedemand i Randers

09 november 2021
Astrid Pedersen

advertorial

Når et menneske dør vil de pårørende få brug for hjælp til at få sat begravelse eller bisættelse i stand. Og til dette formål er en bedemand den rette fagperson.

Hvad laver en bedemand?

En bedemand er den person som kan hjælpe dig med at løse alle de praktiske opgaver som hidrører fra et dødsfald. Foruden lægen er bedemanden den første person som skal tilkaldes i forbindelse med dødsfaldet. Det er nemlig bedemanden som forestår håndtering af den afdøde, for eksempel i forbindelse med iførelse af ligklæder, ilæggelse i kiste, og transport mellem hjem, kirke, kapel og krematorium.

Bedemandens fremmeste opgave er at sikre forsvarlig håndtering, opbevaring og transport af den afdøde. Men bedemanden kan hjælpe dig med mange andre opgaver, især de som angår begravelse eller bisættelse.

Bedemanden varetager gerne forberedelse og afvikling af bisættelses ceremonien fra den ønskede kirke eller et lokalt kapel. Det er bedemanden som tager kontakt til præst og kirkekontor i det pågældende sogn. Og du vil samtidig kunne få hjælp til yderligere praktisk arbejde, for eksempel booking af lokaler til efterfølgende frokost eller gravøl, hos den lokale bedemand.

Hvilken bedemand skal jeg vælge?

Det er altid en fordel at benytte en bedemand som residerer i det område hvor den pågældende begravelse eller bisættelse skal foregå. På den måde er du sikker på at bedemanden har et solidt lokal kendskab og efter al sandsynlighed god kontakt til de relevante instanser på forhånd.

Du bør vælge en bedemand med et godt renommé i lokal samfundet, for så er du garanteret den mest respektfulde behandling.

Lad den lokale bedemand i Randers give en hånd med begravelses forberedelserne

Skal bisættelsen foregå fra en kirke i et sogn på Randers egnen er det Begravelsesforretningen Per Wraa du skal have fat på. Du kan kontakte bedemanden direkte via hjemmesiden per-wraa.dk.

Flere Nyheder