Få hjælp til afvænning med en alkoholbehandling på et misbrugscenter

De fleste mennesker har i løbet af deres liv haft en eller flere former for misbrug inde på livet. Heraf vil størstedelen have stiftet bekendtskab med alkoholisme, som er den mest udbredte form for afhængigheds betinget misbrug i Danmark. Alkoholismens store udbredelse skyldes dels, at alkohol er et meget let tilgængeligt stof i forhold til de hårdere, illegale stoffer. Alkohol kan købes i mange forskellige varianter og styrker i gængse forretninger, blandt andet helt almindelige supermarkeder og kiosker samt på døgnåbne tankstationer.

Dertil kommer, at alkohol er et legitimt og alment accepteret rus- og nydelses middel, som mange mennesker indtager til hverdag, og som samtidig er en fast del af den danske fest og selskabeligheds kultur. Det er mere reglen end undtagelsen, at der serveres stærke, alkoholiske drikke ved festlige lejligheder og familie sammenkomster. Og derfor kan det godt være svært at skelne alkoholisme fra almindelig – måske lettere overdreven – selskabelighed.

Få has på afhængighed af alkohol, før det er for sent

Når først et større alkoholindtag bliver til en dagligdags foreteelse, er den nedad gående spiral startet. Et alkoholmisbrug udmønter sig ved et større dagligt forbrug af alkoholiske drikke, og ved, at det er nødvendigt med et vist indtag for at kunne fungere i sin hverdag. Det største problem i denne sammenhæng er, at kroppen tolerance over for alkohol øges med tiden ved et kontinuerligt forbrug, og derfor skal der større og større mængder til for at kunne opnå en funktionspromille. Da alkoholen nedbryder hjerne, krop og psyke, vil det være et spørgsmål om tid – og for det meste ikke særligt lang tid – førend den misbrugsramte vil gå til grunde som følge af alkoholismen.

Hvis du er på vej ud i et misbrug, vil du kunne standse det i opløbet med en effektiv alkoholbehandling på et misbrugscenter. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/